Over ons

Vanaf de Pinksterdag – de dag dat de Heilige Geest is uitgestort over de gelovigen – is er op aarde één wereldwijde Kerk of Gemeente. Die wordt door Christus Zelf vergeleken met Zijn Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is en de gelovigen de ledematen (leden). Daarnaast zien we in de Bijbel dat deze wereldwijde Gemeente in principe in elke plaats zichtbaar wordt in de vorm van (opnieuw!) één plaatselijke Gemeente. Alle christenen zijn leden van de grote wereldwijde Gemeente, maar samenkomen doen ze als plaatselijke gemeente.

Het enige lidmaatschap dat wij in de Bijbel hebben gevonden, is het lidmaatschap van de wereldwijde Gemeente, het Lichaam van Christus. En dat lidmaatschap heeft elke gelovige vanaf het moment dat hij of zij tot geloof in Christus is gekomen. Wij willen daarom graag samenkomen als gelovigen, als leden van Christus’ Lichaam, niet meer en niet minder!

Zie verder onze samenkomsten !