Onze samenkomsten

Maatstaf

Ook voor ons samenkomen is de Bijbel de maatstaf. In het Nieuwe Testament zien we hoe de gelovigen uiteindelijk op de eerste dag van de week samenkwamen om de dood van de Heer Jezus te verkondigen bij de tekenen van brood en beker, oftewel om het Avondmaal te vieren. Ook kwamen ze bij elkaar om uit de Bijbel onderwezen te worden. Daarnaast vinden we dat de gelovigen samenkwamen om te bidden. Wat opvalt in de beschrijving daarvan, is de ruimte voor spontaniteit.

Eredienst

Elke zondag komen wij om 10:00 uur samen om het Avondmaal te vieren. We noemen die samenkomst ook wel de eredienst, omdat we bij de tekenen van brood en beker onze Heer danken, eren en aanbidden. We doen dat zonder liturgie, met spontane bijdragen van broeders zoals liederen, gebeden, en voorlezing uit de Bijbel. Zo komt het algemeen priesterschap van de gelovigen tot uiting. De Heilige Geest kan werken door wie Hij wil en is niet gebonden aan één of twee personen. Op die manier worden de gaven van de Heilige Geest in de hele gemeente zichtbaar. Je zou kunnen zeggen dat dit een samenkomst is om de Heer iets te geven, namelijk onze offers van lofprijzing, dank en aanbidding. Aan het slot van de dienst zingen we een paar liedjes speciaal voor de aanwezige kinderen. Daarna hebben we een koffiepauze van 25 minuten.

Woorddienst

Rond 11:30 uur hebben we de samenkomst rondom de Bijbel. Eén of meer broeders – van tevoren is niet bekend wie – geeft / geven een boodschap uit het Woord van God. Dat kan een nadere uitleg, maar ook een bemoediging of vertroosting zijn, al naar de gelovigen daar en dan nodig hebben. Deze zelfde gelovigen beoordelen wat gesproken wordt. Ze voelen zich allen medeverantwoordelijk.

Gebedsdienst

Elke donderdag komen we om 20:00 uur samen om te bidden. Dan bidden we voor personen en zaken, voor het zendingswerk, voor elkaar, en we danken voor verhoring van eerder opgezonden gebeden.

Bijbelstudie

Om de week hebben we na deze gebedsdienst nog een doorlopende bespreking van een van tevoren afgesproken Bijbelboek. Op sommige zaterdagen hebben we aparte bijeenkomsten – Kompasavonden, Bijbelstudies – om systematisch Bijbelstudie te doen. Zie Kompasavonden.