Huiskringen

Om de week komen we in diverse kleine groepen bij elkaar in huiselijke kring om te zingen, samen te bidden, en Gods woord te delen, want kerk zijn is meer dan elkaar op zondag tegenkomen in de dienst. We geloven dat we een geestelijke familie zijn, Gods familie. Bij de huiskringen gaat het om meer dan alleen studie en ontmoeting, ook vriendschap en de zorg voor elkaar vinden een plaats in deze kleine kringen. Zorg in gebed, in wijsheid, maar ook praktische zorg die in vertrouwen met elkaar gedeeld kan worden !

Het doel van de huiskring is het versterken van de onderlinge relaties, het gesprek over de dingen van God mogelijk te maken en de onderlinge zorg te stimuleren. In een gezellige sfeer wordt er dieper nagedacht over een hoofdstuk van een specifiek Bijbelboek en wordt er samen gezongen en gebeden.