Online met God

Net zoals het bij internet belangrijk is dat je online bent, is dat bij God precies zo. Daarom willen wij je uitleggen hoe je online met God kunt komen!

God houdt van je en wacht totdat jij de verbinding gaat herstellen. God heeft er van zijn kant uit alles al aan gedaan.

9079416

De verbinding tussen God en mens is namelijk verbroken doordat de mens zijn eigen weg wil gaan en niet naar Hem wil luisteren. De bijbel noemt dit zonde. Zonde betekent het doel missen waarvoor je gemaakt bent. Het gevolg hiervan is dat je Zijn leefregels steeds weer overtreedt.

368997

De enige manier om deze verbroken verbinding te herstellen bestaat doordat Jezus Christus aan het kruis gestorven is. God, de grote Provider, zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld, Hij is de enige mens die zonder zonde heeft geleefd.

6451972

Door te sterven aan het kruis wilde Jezus Christus jouw zonden op zich nemen. Hij nam daarmee de oorzaak van de verbroken verbinding weg.

Wat moet jij doen om online met God te komen?

4746835

  • Allereerst inloggen: je moet toegeven aan God dat je je eigen weg wilde gaan en dat je graag verbinding met Hem wilt krijgen
  • Vervolgens heb je een wachtwoord **** nodig: WMZG = Wees Mij Zondaar Genadig. Genadig is een wat ouderwets woord. Het betekent zoiets als “onverdiende goedheid”. Je moet geloven (vertrouwen) dat Jezus Christus jouw zonden in jouw plaats heeft gedragen en dat Hij de enige weg terug is naar God. Hij is daardoor je Redder geworden!
  • Je moet Hem willen volgen en gehoorzamen

5796724

Nadat je het wachtwoord “ingetypt hebt”, maakt Jezus Christus contact met God. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • Je zonden zijn vergeven
  • Je bent verzekerd van eeuwig leven
  • Je leven wordt zinvol
  • Je kunt de hele dag gratis chatten (=bidden) met God
  • Je krijgt de Heilige Geest die je kracht, leiding en vreugde wil geven