Kompasavonden

De Kompasavonden zijn een initiatief van christenen die samenkomen in Brunssum. Wij organiseren al enige jaren lezingen over actuele onderwerpen aan de hand van de bijbel.

Dit seizoen hopen wij een aantal lezingen te mogen houden rondom het thema:

JEZUS ONTMOET …  !

In de drie jaar dat Jezus door Israël reisde en Zichzelf aan de wereld bekend maakte, had Hij een aantal interessante ontmoetingen met gewone mensen zoals wij. Met sommigen voerde Hij indringende, confronterende gesprekken.  Anderen hadden aan een half woord van Hem genoeg, of aan een daad die Hij stelde. Iedere ontmoeting was even uniek als onvergetelijk. In deze lezingenserie hopen we al die bijzondere gesprekken samen opnieuw te beleven, met de vissers, de vrouw bij de bron, de blindgeborene en al die anderen. Het doel: Jezus horen en zien, en meer ervaren over de enorme betrokkenheid waarmee Hij zich in Zijn tijdgenoten verdiepte. Om een eigen, nieuwe ontmoeting met Hem aan het lijstje te kunnen toevoegen misschien …..

Zie voor verdere details en data bijgevoegde flyer

Kompasavonden 2018_2019

Plaats: Zonnestraat 27 6446 TD Brunssum

Tijd: steeds zaterdagavond 19.30 u, toegang vrij !